UM 2009 Urgent Methods

By MerelTjilp, 13 oktober 2009

2009 Ontwerp van de tentoonstelling Urgent Methods: Design Éducation Examined in Villa Jongerius in Utrecht. Het werk van drie verschillende opleidingen wordt getoond.

Door met latten nieuwe ruimten te bouwen binnen de leegstaande villa ontstaan binnen- en buitenruimten. Als een studentenhuis zijn de buitenruimten openbaar en de binnenruimten privé. Om de verschillende karakters van de opleidingen uit te drukken heeft elke opleiding een eigen kamer met een andere functie. De Design Academy heeft bijvoorbeeld een stijlkamer, de TU Delft een lab en studeerkamer, de HKU een hameroom en archief.

De tentoonstelling is grotendeels op de locatie zelf ontworpen door schetsen te maken in de vorm van maquettes en deze met latten vrijwel gelijk 1:1 in houten latten uit te voeren. UM1

UM4

UMschets

UM2

UM6

UM8

UM5